Välkommen till Premium Revision

Revisions- och konsultbyrå i Gävle

Vår basvara är revision och rådgivning

Med hjälp av vår erfarenhet från branschen känner vi oss trygga med att ge våra kunder löftet om att hjälpa till, oavsett vad det gäller. Premium Revision AB är ett registrerat revisionsbolag.

Man som sitter och skriver på en dator. Premium Revision

Revision

En professionellt genomförd revision ger trygghet och säkerhet.

Deklarationer

Vi har lång erfarenhet av såväl privata- som bolagsdeklarationer.

Ägarfrågor

Vi är din partner när det gäller ägarfrågor och skatt liksom de dagliga frågorna.

Pär Konradsson, Premium Revision
Sofie Nilsson, Premium Revision

Premium Revision AB drivs av Pär Konradsson och Sofie Nilsson

Målet med verksamheten är att kombinera den stora byråns professionalism med den lilla byråns enkelhet.

Premium Revision underlättar din vardag!

Ring oss på 070-581 16 18 eller fyll i vårt kontaktformulär för att tillsammans hitta en lösning för just din situation.