Caffébord med stolar, Premium Revision kontor

Våra tjänster

Premium Revision hjälper dig med allt inom revision och rådgivning

Med hjälp av vår erfarenhet från branschen känner vi oss trygga med att ge våra kunder löftet om att hjälpa till, oavsett vad det gäller. Vår basvara är revision och rådgivning men gäller det tjänster som vi själva inte utför så har vi ett brett kontaktnät och kan koppla in specialister så att kunderna får bästa tänkbara hjälp.

Revision

En professionellt genomförd revision ger trygghet och säkerhet. Vi har lång erfarenhet av detta från en mängd olika branscher och anpassar arbetet utifrån kundernas förutsättningar. Vill man ha en digital revision eller en revision som sker på plats? Vi hittar en smidig lösning.

Kvalitet i revisionsuppdraget

Något vi lärt oss är att kunder inte enbart efterfrågar kvalitet i revisionsuppdraget. Viktigt är också engagemang och närhet och vi samverkar alltid nära företagsledningen, bolagets ekonomiansvariga alternativt inhyrda redovisningskonsult för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Vi tar ansvar i vår yrkesroll – mot bolaget men även mot bolagets intressenter och gällande lagstiftning.

Deklarationer

Vi har lång erfarenhet av såväl privata- som bolagsdeklarationer och hjälper många kunder varje år med upprättandet av deklarationen. Behöver ni hjälp med detta så löser vi det. Punkt.

Man som sitter och skriver på en dator. Premium Revision
Premium Revision dokument med en penna och en kaffekopp

Ägarfrågor

Vi är din partner när det gäller ägarfrågor och skatt liksom de dagliga frågorna när ni önskar snabb återkoppling. Vi vill att du som kund alltid kan vända dig till oss. Sitter inte vi på svaret kan vi peka dig i rätt riktning.  

Vi är självständiga och oberoende men samarbetar ibland med andra aktörer när det gäller juridisk och skattemässig rådgivning som kräver specialistkompetens.

Premium Revision underlättar din vardag!

Vi erbjuder inte färdiga paketlösningar utan anpassar rådgivningen till den enskilda kundens unika och specifika behov.